REKLAMACJA 

Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni.  

 

Reklamowany towar należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza (link: wypełnij teraz!) zamieszczając numer faktury, która jest dokumentem potwierdzającym zakup sprzętu, zdjęcia widocznej wady oraz roszczenia gwarancyjne ze strony Kupującego.