Aby złożyć reklamację, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: biuro@lukso.pl

 

Wiadomość powinna zawierać opis sytuacji, zdjęcie obrazujące zgłaszany problem oraz nr zamówienia lub nazwisko osoby, która dokonała zakupu. Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie, a na podjęcie decyzji i stosownych działań mamy 14 dni.